Archa.lab zahajuje sezónu!

Divadlo je divadlo je divadlo je divadlo....

Růže je růže je růže je růže..., napsala slavná básnířka Gertuda Steinová.  V originále a rose is a rose is a rose is a rose is a rose. Gertruda Steinová se snaží navrátit slovům jejich význam, který mnohým používáním zmatněl nebo se téměř vytratil. Zkuste si několikrát za sebou říci: Divadlo je divadlo je divadlo je divadlo.... Zdá se, že každý ví, co je divadlo, stejně tak jako, že každý ví, co to je růže. Stačí však změnit rytmus skladby slov a najednou se ptáme: Je tomu skutečně tak?

Myslím, že jeden ze zázraků divadla je právě ten moment, když vydechneme úžasem a řekneme: to je divadlo!

Kdy taková chvíle nastane? Jak ji poznáme? Když se objeví, jak ji uchováme tak abychom ji mohli mnohokrát zopakovat? Jak se o takovou chvíli podělíme s ostatními, s diváky?

Takové otázky nás v laboratoři Divadla Archa zajímají. Zajímají nás nové objevy, nová setkání, nové cesty k divadelnímu výrazu.

Nikdo ze zájemců o divadelní a taneční ateliéry nezíská univerzální návod „jak se dělá divadlo“. Účastník ateliéru objevuje pod vedením zkušených lektorů svůj vlastní způsob uměleckého vyjádření. Ateliéry Archa.lab jsou určeny pro všechny od nejmenších dětí až po dospělé divadelníky všech věkových kategorií.

V Archa.lab neprobíhá žádný konkurz, žádné talentové zkoušky. Přijít může každý, kdo má otevřenou hlavu a srdce!

Těšíme se na vás!

Jana Svobodová, umělecká vedoucí Archa.lab

 

září 2015