Archa.školám

Prostor pro aktivní setkávání žáků základních a studentů středních škol se současným divadlem.

●    Představení soudobého divadla
●    Debaty s tvůrci
●    Interaktivní dílny dokumentárního divadla pro studenty
●    Interaktivní dílny dokumentárního divadla pro pedagogy
●    Komentované prohlídky zázemí Divadla Archa
●    Divadelní skupina

Divadlo Archa se dlouhodobě orientuje na dokumentární divadlo a divadlo se sociálním přesahem. V rámci programu Archa školám nabízíme dopolední uvedení představení pro školy, vždy doprovázené debatou s umělci po skončení představení. Studenti tak přirozeně vstupují do dialogu s tvůrčím týmem. V komunikaci s učiteli vznikají také pracovní listy, které propojují umělecký zážitek z divadelního představení a vybraný školní předmět. Součástí programu Archa školám je velmi oblíbená prohlídka zázemí Divadla Archa. Historický kontext budovy je pevně svázán s tvorbou významného českého divadelního inovátora E. F. Buriana.
Program Archa školám klade důraz na rozvoj kritického myšlení, aktivního občanství a umění otevřené a kultivované debaty.

Dopolední představení s diskuzí 2019/2020

► Vstupné: 120 Kč, pedagogický doprovod zdarma. Po každém představení následuje moderovaná diskuze s tvůrci a pro vybraná představení nabízíme také metodické listy.
► S objednávkami či s dotazy týkajícími se vhodnosti programu pro vaše studenty se obracejte na jitka.kostelnikova@archatheatre.cz nebo 737 56 44 65. 

Termíny:

Vosto5 - Sametová simulace - Tribuna
26. a 27. 11. - vždy v 10.00, 11.00 a 12.00
Vstupné: 89 Kč

Virtual Ritual
2. 12. 2019 10:00

Poslechnout Franze
22. 10. 2019 10:00
20. 12. 2019 10:00 

Spielraum Kollektiv / Archa.lab – Fidlovačka aneb Kdo je my?
27. 3. 2020 10:00

Multimediální představení: Rusáci?
3. 3. 2020 10:00

Kreativní dopoledne v Arše

Prostor pro setkání se současným divadlem pro studenty (12+)
Vstupné: 150 Kč / kapacita 50 míst / pedagogický doprovod zdarma
Termín: 17. 10. 2019

Jde o nový formát setkání se se současným divadlem, ve kterém se prolíná zážitek z prostoru divadla, inscenace a dílny. Dopolednem vás provedou tvůrci inscenace Rusáci? a současně lektoři dílen dokumentárního divadla: Jana Svobodová, Jan Burian ml. a Jaroslav Hrdlička.

EXKURZE: 20 min
Vstoupíte do místa, ve kterém rezonuje divadelní historie v kontextu současné tvorby a seznámíte se s architektonickým konceptem „tekutého“ prostoru a divadla jako místa neustálé proměny. Nahlédnete do zákulisí divadla, které se zrodilo ve funkcionalistickém paláci, zažilo avantgardní i sociálně realistickou éru režiséra E. F.Buriana a v roce 1994 se stalo hlavní scénou pro současné umění v Praze.
MULTIMEDIÁLNÍ PŘEDSTAVENÍ RUSÁCI?: 80 min
Procházka příběhem Divadla Archa končí v malém sále. Zde v roli diváka budete sledovat na půdorysu hry nových technologií příběhy mladých Rusů žijících v Čechách. Tvůrci inscenace pokládají otázku, jak se vyrovnávají mladí Rusové žijící v Čechách s českým historickým komplexem způsobeným invazí v srpnu 1968? Rok 1968 tvoří kontext pro emotivní výraz sdíleného traumatu. Jeviště je prostor, kde je možné navrátit paměť, relativizovat stereotypy, rozbíjet klišé a narušovat schémata. Společně projdete metaforickou cestou vytyčenou předsudky, mýty, láskou, nenávistí, strachem i odvahou.
DISKUZE: 20 min
Po představení budete mít příležitost sdílet s tvůrci své dojmy, emoce a klást jim otázky.
DÍLNA: 60 min
V závěrečné části programu budete mít možnost vstoupit do situací, ve kterých byli před chvílí sami performeři. Na vlastní kůži si vyzkoušíte, jak se pracuje na scéně se světlem, s projekcí. Prozkoumáte, co určuje váš pohyb na scéně a jak se pracuje s emocemi.  Zjistíte také, jak vzniká videoart a zvukový a světelný design.

Interaktivní dílna dokumentárního divadla pro pedagogy (6 hod / 25 účastníků / 600 Kč) 

Tvůrci dokumentárního divadla Jana Svobodová, Philipp Schenker, Jan Burian, Jaroslav Hrdlička a Pavel Kotlík připravili program pro učitele a lektory, ve kterém si mohou prakticky vyzkoušet hudební, vizuální a dramatické postupy dokumentárního divadla. Účastníci zjistí, co to dokumentární divadlo je, jaká je jeho poetika a jaká společenská témata může reflektovat. Praktická dílna se také věnuje propojení postupů dokumentárního divadla a výuky. Dílna je určena pedagogům, kteří mají odvahu objevovat nové kreativní postupy výuky.

Během dílny je zajištěno drobné občerstvení, účastníci získají certifikát.

Termíny: 17. 1. 2020, 23. 3. 2020 (Divadlo Archa)
Registrace: jitka.kostelnikova@archatheatre.cz 

Ohlasy
„Dílna pro mě byla přínosná zejména v potvrzení a pojmenování metodických postupů, které používám. V tom, že základem tvorby je svoboda, respekt a zodpovědnost.“
Kateřina, ZUŠ F. A. Šporka, Lysá nad Labem

„Dílna měla pro mě velký význam. Myslím si, že principy školy obecně stojí na stejných cílech jako dokumentární divadlo. I nám jde o to, aby naši studenti uměli poslouchat, naslouchat, měli měkký pohled a byli co nejvíce autentičtí a otevřeli se. Otevření a autentičtí lidé jsou pro společnost velmi důležití. Takže principy a cíle jsou stejné, praktické ukázky jsou velmi dobré a dá se s nimi pracovat úplně kdekoliv. Nabila jsem se pozitivní energií! Tohle by se mělo učit na pedagogických fakultách.“
Hana, Gymnázium Olomouc Hejčín

Interaktivní dílna dokumentárního divadla pro studenty (3 hod / 50 studentů / 150 Kč) 

Oblíbené interaktivní dílny zaměřené na principy dokumentárního divadla představují umělecký proces založený na společné tvorbě a práci s reálnými zdroji. Účastníci se ve spolupráci s profesionály seznámí se základy světelného a zvukového designu, videoartu, tvorby textů a improvizace v prostoru. Dílnu vedou autoři inscenací dokumentárního divadla Jana Svobodová, Philipp Schenker, Jan Burian, Jaroslav Hrdlička a Pavel Kotlík ve spolupráci s Dominikem Hradilem.

Ohlasy
Na divadelním workshopu se mi líbilo, jak naše třída nebyla v jednom týmu, protože si myslím, že bychom nic nestihli. Jako další se mi líbilo, jak se každá skupina naučila něco jiného. Byla bych moc ráda, kdybychom se tam v budoucnu vypravili na další workshopy."
Anna, Veselá škola, Soukenická, Praha 1

Já jsem tam vůbec nechtěl, ale i tak jsem tomu chtěl dát šanci. A nakonec mě to velmi příjemně překvapilo, naučil jsem se všímat si maličkostí, a uvědomil jsem si, že každá věc má svůj příběh. Takže za mě to bylo fajn."
Prokop, Veselá škola, Soukenická, Praha 1

Hodnocení dílny na webu Gymnázia Příbram

Termíny: 16. 1., 14. 2., 16. 4., 4. 5. 2020 (Divadlo Archa) 

► Počet účastníků: 2 třídy (každá z jiné školy), max. 50 žáků.
► Vhodné pro žáky 2. stupně ZŠ, SŠ a studenty víceletých gymnázií.
► Účastnický poplatek: 150 Kč.
 

Komentovaná prohlídka zázemí Divadla Archa s workshopem (90 min / 30 studentů / 90 Kč / pedagogický doprovod zdarma)

Vstoupíte do místa, ve kterém rezonuje divadelní historie v kontextu současné tvorby a seznámíte se s architektonickým konceptem „tekutého“ prostoru a divadla jako místa neustálé proměny. Nahlédnete do zákulisí divadla, které se zrodilo ve funkcionalistickém paláci, zažilo avantgardní i sociálně realistickou éru režiséra E. F. Buriana a v roce 1994 se stalo hlavni scénou pro současné uměni v Praze.

Terminy: dle individuální domluvy – při spojení s návštěvou představení je prohlídka zdarma.

Divadelní skupina

Program Archy, kde motivujeme žáky a studenty, aby vzali své rodiče nebo učitele do divadla a celé skupině nabízíme lístky za studentské ceny. Podporujeme tak aktivní zájem mladých lidí o současné umění. Zajímá-li vás tento program a chcete být informováni o nabídce představení pro Divadelní skupinu, napište.

 

Kontakt

Jitka Kostelníková
E: jitka.kostelnikova@archatheatre.cz
T: +420 737 564 465

 

Newsletter

Přeji si odebírat informace o programu Archa.školám

 

#archaškolám #divadloproškoly #interaktivnidilna #dilnapropedagogy

 

Tento projekt byl realizován za finanční podory programu Kultura Evropské unie.

Theatron