Květnové dvoudenní dílny v Archa.lab / 25.5.2018

V květnu pořádáme v Archa.lab dvě  víkendové dílny zahraničníchumělců. Choreografa a tanečníka Franka vande Vena a mexického tanečníka a choreografaOmara Carruma. Frank van de Ven sevrací s variacemi tréninku Počasí těla/Body Weather do Studia Divadla Archa už více než 20 let. Omar Carrum představí své umělecké postupy na půdě Archa.lab poprvé. Jeho dílna Momentum bude zaměřena na techniky sólové a partnerské improvizace.

Zatímco Frank van de Ven pracuje se všemi,kdo se zajímají o divadlo a pohyb, dílna Omara Carruma bude více určena praktikujícím tanečníkům, studentům tance a tanečním profesionálům.

Více informací:

Omar Carrum — Momentum
12. a 13. května, 10.00–16.00

Frank van de Ven — Strands of Movement and Language / Vlákna pohybu a jazyka
19. a 20. května, 11.00—17.00