O nás

Archa.lab je vzdělávacím programem Divadla Archa, je platformou pro svobodné hledání osobitého uměleckého výrazu. Ateliéry, dílny a další aktivity jsou místem pro experiment a nové objevy. Archa.lab je průsečíkem setkávání všech generací. Archa.lab je otevřen všem bez rozdílu věku, vzdělání, kulturního a geografického zázemí. Archa.lab je místem pro radost z tvorby. Tak jako v každé jiné laboratoři i v té naší vznikají mícháním, slučováním, extrahováním, absorbováním a dalšími procesy nové látky, jevy, situace a obrazy.

NOVINKA: krátkodobé rezidence pro začínající domácí a zahraniční divadelní tvůrce

    •    Pravidelné ateliéry / veřejnost
    •    Dílny zahraničních tvůrců / profesionálové, veřejnost
    •    Rezidenční program / začínající tvůrci
    •    Archa školám / studenti základních a středních škol/ pedagogové
    •    Diskuze s tvůrci / veřejnost
    •    Mezinárodní letní škola / divadlo v sociálním kontextu / divadelní profesionálové
    •    #Studovna / studenti uměleckých škol

 

Pravidelné ateliéry

Ateliéry Archa.lab jsou kurzy zaměřené na rozvoj osobnosti a individuálního přístupu k pohybovému a divadelnímu vyjádření. Lektoři vychází z osobních motivací, zkušeností a schopností účastníků kurzů. Cílem ateliérů je na základě ověřených technik moderního divadla a tance vytvořit prostor k individuálnímu vyjádření každého účastníka kurzu. Každý z ateliérů je zakončen otevřenou prezentací v Divadle Archa.  

Dílny zahraničních tvůrců

Jednorázové dílny hostujících zahraničních a domácích umělců jsou zaměřeny na hledání možností přesahu mezi jednotlivými uměleckými žánry na základě osobní zkušenosti se zahraničními tvůrci. Dílny jsou určeny všem kdo se chtějí setkat s umělci, kteří svou prací ovlivňují tvář moderní hudby, divadla a tance.

Aktuální nabídku ateliérů a dílen naleznete v programu.

Rezidenční program

Dvouletý program Archa.lab určený mladým umělcům, absolventům uměleckých škol různého zaměření a jiným praktikujícím umělcům. Cílem rezidencí je vytvořit mladým umělcům prostor pro jejich umělecké hledání a výzkum na základě daného tématu. Archa.lab rezidence jsou zaměřeny na zviditelnění tendence současného moderního divadla, které hledá zdroje v každodenní realitě a politicko-společenské situaci.

Archa.školám

Vzdělávací program Divadla Archa, který si klade za cíl prostřednictvím všech nástrojů divadelního jazyka oslovit žáky a studenty ZŠ, ŠŠ a VŠ, a skrze umělecký zážitek zasazený do kontextu prohlubovat diskuzi o tématech, která jsou ve společnosti často tabuizovaná a obtížně sdělitelná.

Mezinárodní letní škola

Základním principem Letní školy je výuka na základě sdílené zkušenosti a respektu k nezávislé tvůrčí osobnosti umělce. Studenti mají možnost zkoumat a rozvíjet praktické nástroje dokumentárního divadla. Předměty jejich zájmu jsou videoart, zvukový design, rozhovor jako základ dramatického textu, objekt jako zdroj příběhu, prostorová improvizace a světlo jako prostor. Praktické ateliéry, které vedou zkušení umělci v daných oborech, jsou kontextuálně doplňovány exkluzivními přednáškami zahraničních a domácích hostů. Studenti tak v omezeném čase získávají intenzivní zkušenosti divadelní tvorby v profesionálních podmínkách divadla.

#Studovna

Sleva pro studenty uměleckých a uměnovědných oborů - omezený počet vstupenek na produkce Divadla Archa za 50,- Kč / na základě předložení dokladu o studiu a registraci emailové adresy do programu #Studovna v pokladně Divadla Archa.

 

Kontakt

Umělecká vedoucí Archa.lab: Jana Svobodová, e-mail: jana.svobodova@archatheatre.cz

Informace a přihlášky v pokladně Divadla Archa, Na Poříčí 26, Praha 1 nebo na: jana.svobodova@archatheatre.cz

 

fb icon Archa.lab je na Facebooku!   www.facebook.com/Archa.lab