Mezinárodní letní škola Divadla Archa proběhne od 11. do 19. června 2016

Letní škola je určena tvůrcům a studentům s aktivním zájmem o dokumentární divadlo, profesionálům, divadelníkům.
Výuka bude probíhat v anglickém jazyce bez překladu do češtiny.
Součástí výuky je závazná účast na kolektivní práci. Účastnící získají po dokončení kurzu závěrečný certifikát o absolvování.

Školné 8000,- Kč zahrnuje: kažodenní praktická cvičení, 16 lekcí, studijní materiály, občerstvení a vstupenky na doprovodný program

Místo konání: Divadlo Archa, Na Poříčí 26, Praha 1, Czech Republic

Přihlášky: Zájemce o účast v Mezinárodní letní škole Divadla Archa pošle nejpozději do 1. června 2016 profesní životopis a motivační dopis, ve kterém v rozsahu jedné normo strany popíše důvody svého přihlášení.  Podklady zasílejte na adresu: jana.svobodova@archatheatre.cz

Ve výjimečných případech může zájemce požádat o slevu školného.
Divadlo Archa má možnost omezeného počtu ubytovacích míst.

Více o letní škole