Mezinárodní letní škola Divadla Archa ve fotografiích / 21.7.2016

V červnu 2016 proběhl první ročník Mezinárodní letní školy Divadla Archa se zaměřením na dokumentární divadlo. Cílem letní školy je vytvoření platformy pro rozvíjení praktických dovedností a efektivních metod spolupráce při tvorbě soudobého divadla.

 

Témata lekcí:
Jana Svobodová - Technika úhlů pohledu v kontextu sociálně-specifického divadla
Jaroslav Hrdlička - Video art a příběh
Jan Burian - Hudba  a zvuk jako východisko scénické akce
Philipp Schenker - Objekt v kontextu osobního příběhu
Pavel Kotlík - Světlo jako prostor
Ondřej Hrab - Divadlo a sociologie / Historické kořeny sociálně-specifického divadla

Zahraniční lektoři:
Pieter de Buysser (Belgie) - Tvorba  a inscenace vlastního textu
Henk Keizer (Nizozemí) - Divadlo v netradičních lokalitách (na venkově, ve vězení a dalších místech)

 

Více o letní škole