Novinkou Archa.labu je divadelní ateliér pro děti / 28.1.2016

 

V našem ateliéru budeme pracovat pomocí osvědčených principů tvořivé dramatiky. Půjde o hry zaměřené na rozvoj tvořivého myšlení a vnímání, na otevřenou spolupráci ve skupině i na rozličné způsoby osobitého individuálního vyjádření. Účastníci ateliéru se setkají s principy autorské tvorby, která v sobě obsahuje všechny složky divadelního projevu: práci s textem, pohybový i hlasový slovník, základy scénografického prostorového myšlení.  Novinkou a důležitou složkou ateliéru bude práce ve výtvarné dílně a s ní související výtvarné jevištní experimenty. Divadelní ateliér podporuje a rozvíjí přirozenou dětskou spontaneitu a kreativitu a dává jim možnost svobodného, vědomého projevu!

Každou středu od 15:30 do 17:00 ve Studiu Divadla Archa, Zlatnická 8.
15 lekcí za 1500,- / 2. dítě 1000,- / 3. dítě 500,-

První hodina ve středu 10.2.2015 je otevřená a je pro všechny zájemce přístupná zdarma! Ateliér končí veřejnou prezentací v Divadle Archa.

Lektoři

MgA. Dora Bouzková, absolventka hudebně-dramatického oddělení Pražské konzervatoře a DAMU-KALD (obor herectví), zakladatelka divadelní skupiny Loutky bez hranic, lektorka kreativních dílen (ČR, USA, Mexiko, Kuba, Německo)
MgA. Lukáš Bouzek, absolvent DAMU-KALD (obor herectví), člen hudební skupiny VOBEZDUD, lektor kreativních dílen (ČR, Mexiko, Německo, Bulharsko)

 

Více...