Průsečíky Archa.lab – Jana Svobodová / 1.3.2018

– Taneční ateliéry/veřejnost
– Rezidenční program/ domácí i zahraniční umělci
– Dílny zahraničních umělců/veřejnost, profesionálové
– Archa školám/základní a střední školy
– Mezinárodní letní škola – divadlo v sociálním kontextu/divadelní profesionálové


Milí přátelé, spolupracovníci Archa.lab,
v letošním roce poprvé vstoupí do našeho rezidenčního programu vybraní absolventi Mezinárodní letní školy – divadla v sociálním kontextu, kterou Archa pořádala v loňském září. První z nich bude íránská studentka režie Sahar Rezaei. Letní školy se účastnila spolu s dalšími dvěma íránskými divadelníky Soheilem a Sinaem. V současné době studuje na divadelní a hudební akademii ve Frankfurtu nad Mohanem. Soheil a Sina studují v Teheránu. Všichni tři íránští absolventi naší letní školy se vyznačovali velkými znalostmi, nadáním a angažovaným přístupem k divadelní tvorbě.

Po několik lednových týdnů jsme s velkými obavami sledovali osud jednoho z nich. Soheil byl spolu s dalšími studenty divadelní školy v Teheránu zatčen. Propustili jej až po měsíci vazby. Jaký bude jeho další osud, zda mu úřady dovolí dostudovat školu, nevíme. Jen odhadujeme podle naší historické zkušenosti s totalitním režimem. Jakoby se svět stal menším. Jakoby se prostřednictvím divadelní spolupráce boj za svobodu v Íránu stal i bojem naším, i když ve skutečnosti naše země od sebe odděluje mnoho tisíc kilometrů.

Mladá režisérka Sahar se s vámi, účastníky pravidelných ateliérů, zcela jistě potká. Bude totiž tvořit po dobu jednoho měsíce také ve Studiu Divadla Archa ve Zlatnické č. 8. Její práce s názvem Báseň o touze, báseň o krátkém životě vychází z jejího autorského textu. Témata bude nadále zpracovávat pomocí nástrojůdokumentárního divadla. Zakončí jej prezentací 18.března 2018, na kterou vás zveme!

Mám radost, že „nástroje dokumentárního divadla“, které prosazujeme prostřednictvím našeho uměleckého programu a vyučujeme v rámci letní školy, velmi organicky souvisejí s tím, co se i vy dozvídáte ve všech programech Archa.lab: respekt k osobnosti tvůrce, otevřenost, umění naslouchat, divadlo jako unikátní prostor pro komunikaci, prolínání uměleckých disciplín, hledání specifického divadelního jazyka, tvorba v kontextu aktuální společenské situace.

Sezóna 2018/19 bude pro Archa.lab časem vzájemné inspirace založené na neobyčejných setkáních, bez ohledu na kulturní zázemí, geografickou vzdálenost a jazykovou odlišnost.

Těším se na vás
Jana Svobodová