Veřejná prezentace ateliéru Divadlo všedního dne proběhne 25. února / 10.2.2016

 

Veřejná prezentace ateliéru Divadlo všedního dne

čtvrtek 25. února — 18.00 — malý sál Divadla Archa — vstup zdarma

 

Jak může realita všedního dne ovlivnit umělecký jazyk?

Ateliér se věnuje postupům profesionálního divadla, které se opírají o techniku úhlů pohledu. Systém úhlů pohledu buduje na základě jasných a srozumitelných kroků slovník důležitý pro osobitý projev každého  z účastníků. Významným prvkem ateliéru je i práce ve skupině. Kromě série divadelních technik zaměřených na  práci s prostorem, gestem a partnerem je důležitou součástí i kultivace schopnosti naslouchat, dívat se a být viděn.

Lektorka: Jana Svobodová

Jana Svobodová je absolventka pražské DAMU. V letech 1988 a 1995 spolupracovala s americkým divadlem Bread and Puppet.  Od roku 2004 se ve své režijní práci zaměřuje na spolupráci profesionálních umělců a představitelů specifických sociálních skupin.  Je uměleckou vedoucí centra divadelního výzkumu Archa.Lab. a uměleckou ředitelkou mezinárodního festivalu dokumentárního divadla Akcent.