Víkendová dílna Franka van de Vena (Body Weather Amsterdam) proběhne 9. a 10. dubna / 10.3.2016

 

Jak spolu souvisí dotek a tanec? Dotek nám přináší vědomí světa uvnitř a vně nás. V naší dílně budeme zkoumat dotek a jeho rozličné cesty, které nás mohou vést k tanci.

Termín a filozofický základ pro Body Weather / Počasí těla koncipoval na začátku 80. let tanečník Min Tanaka. Metoda pak byla dále rozvíjena na seminářích po celém světě. Frank van de Ven byl členem Tanakovy Maijuku Performance Company v Japonsku v letech 1983-1991. Společně s Katarinou Bakatsaki vede program Body Weather Amsterdam, platformu pro tréning a performance. Pro více informací o Body Weather Amsterdam navštivte webové stránkywww.bodyweatheramsterdam.blogspot.com.

Dílna Body Weather / Počasí těla je určena každému, kdo chce zkoumat vztah těla a jeho fyzické přítomnosti. Dílna nabízí komplexní přístup k tréninku a následné prezentaci zaměřené na průnik těla s jeho okolním prostředím. Tělo, které je koncipováno jako neustále se proměňující entita, se v tomto smyslu podobá počasí. Počasí je vnímáno jako komplexní systém sil a vlivů proudících skrz tělo a svět i mimo ně.

Dílna je určena tanečníkům a všem zájemcům o divadlo a pohyb. 

Komunikačním jazykem dílny je angličtina.

Více informací o dílně