Co je Archa.lab

Archa.lab je vzdělávacím programem Divadla Archa, je platformou pro svobodné hledání osobitého uměleckého výrazu. Rezidence, dílny a další aktivity jsou místem pro experiment a nové objevy. Archa.lab je průsečíkem setkávání všech generací. Archa.lab je otevřen všem bez rozdílu věku, vzdělání, kulturního a geografického zázemí. Archa.lab je místem pro radost z tvorby. Tak jako v každé jiné laboratoři i v laboratoři Divadla Archa,  vznikají mícháním, slučováním, extrahováním, absorbováním a dalšími procesy nové látky, jevy, situace a obrazy.


PROGRAM ARCHA.LAB


•    Rezidenční program / profesionální divadelní tvůrci
•    Setkání a debaty / veřejnost
•    Program pro školy - Archa školám / studenti a pedagogové

 

Kontakt

Romana Sekáčová, produkce Archa.lab
e-mail: romana.sekacova@divadloarcha.cz

Jana Svobodová, umělecká vedoucí Archa.lab
e-mail: jana.svobodova@divadloarcha.cz

fb icon Archa.lab je na Facebooku!   www.facebook.com/Archa.lab